Search
  • contact15540

האם תפקידה של מערכת החינוך להכין את בוגריה לשוק התעסוקה? ראיון בוועידת שוק ההון האנושי 2022

מיכל שלם ועו"ד מיכל לבנטל אנדרסון בשיחה עם מנכ"לית עמותת תפוח, במסגרת ראיון משודר שהתקיים בוועידת שוק ההון האנושי 2022 , על תפקידה של מערכת החינוך והרלוונטיות שלה בהכנה לשוק התעסוקה.

על הקשר בין מערכת החינוך לחוסן לאומי, על הפיכת החינוך למנוע צמיחה בהיבטי ההון האנושי, על איך סוגרים את פערי המיומנויות במערכת החינוך ומערכת ההשכלה הגבוהה, על איך מרחיבים את המעגל ומכניסים אוכלוסיות מיוחדות ופריפריה פנימה, על כל אילו ועוד בראיון , מוזמנים לצפות.2 views0 comments