top of page
Search
  • Writer's picturecontact15540

החינוך הטכנולוגי 2030 רצף למידה מחטיבת הביניים לעולם התעסוקה - מצגת

Updated: Oct 19, 2021


החינוך הטכנולוגי 2030 , רצף למידה מחטיבת הביניים לתעסוקה
.pdf
Download PDF • 9.64MB

בחודשים האחרונים ערכנו מסע מרתק בו נחשפנו לשחקנים השונים באקוסיסטם של החינוך הטכנולוגי, רובם ככולם מבינים את גודל השעה, חדורי מוטיבציה ותשוקה לתחום. השטח תוסס, זה כשלעצמו מהווה נקודת פתיחה נפלאה לשינוי.

החינוך הטכנולוגי מהווה אבן יסוד לחוסן לאומי כלכלי ולהיערכות המשק לאתגרי המאה ה-21 ויש לו תרומה משמעותית לצמיחה עתידית, טיפוח ההון אנושי והשפעה מכרעת על כושר התחרות והעלאת הפריון של התעשייה והמשק בישראל בפרט בעידן הפוסט קורונה.

המשבר שמתחולל בשוק העבודה כתוצאה ממשבר הקורונה והשיבוש שנוצר משליך על המיומנויות והכישורים שיידרשו בעתיד. ניתן להפוך את המשבר להזדמנות ולמנף אותו ואת הזעזועים בשוק העבודה לטובת קידום הרפורמה הנחוצה בחינוך הטכנולוגי ויצירת רצף בין מערכת החינוך לעולם התעסוקה.

מוזמנים לצפות במצגת שמציגה את עיקרי המתווה לשינוי והתמודדות עם אתגרי החינוך הטכנולוגי בישראל, בדגש על רווחת והתפתחות הלומד.ת לצד פיתוח החוסן הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.

זוהי שעת רצון, לא מספיק לחלום, צריך לשלב ידיים לרתום את כלל השחקנים ולחולל שינוי במערכת החינוך הטכנולוגי. זו חובתינו לדור העתיד ולמדינת ישראל, לא פחות. בידינו הדבר.


223 views0 comments

Recent Posts

See All

רוצות שינוי! הגיע הזמן לסגור את פערי המגדר בתעסוקה איכותית בכלל ובהייטק בפרט

רוצות שינוי! הגיע הזמן לסגור את פערי המגדר בתעסוקה איכותית בכלל ובהייטק בפרט. בעוד שההייטק הוא קטר הצמיחה המרכזי במשק הישראלי הרי שרק כשליש מסך כל המועסקים בהייטק הן נשים, ובמקצועות הליבה של הענף, מקצ

מהו המפתח להשתלבות בעולם התעסוקה החדש בעיני צמרת ההייטק? מהן התשתיות הנדרשות ?

מהו המפתח להשתלבות בעולם התעסוקה החדש בעיני צמרת ההייטק? מהן התשתיות הנדרשות ? במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בצבא, באקדמיה ? על כל אלו ועוד בכתבה שניה בסדרת הכתבות של הגיע זמן חינוך בעקבות המח

מהם כישורי המועמד\ת האידאלי\ת לעבודה בהייטק? מה מערכת החינוך יכולה לעשות כדי להכין את בוגריה?

מהם כישורי המועמד\ת האידאלי\ת לעבודה בהייטק? מה מערכת החינוך יכולה לעשות כדי להכין את בוגריה להשתלבות בתעסוקה איכותית? במקום לנחש Michal Shalem ו Michal Lebenthal Andreson הלכו לבדוק את התשובות לסוג

Comments


bottom of page