Search
  • contact15540

impact.51 הסטארטאפ סטודיו הראשון בעולם לבריאות האישה -יישום מתודולוגיית פיצוח האתגרים

המתודולוגיה שפיתחנו לפיצוח אתגרים מורכבים, משלבת אסטרטגיה תחרותית, חשיבה עיצובית וחשיבת מערכות. באמצעות יישום המתודולוגיה על ורטיקלים שונים כמו חינוך, עתיד עולם העבודה, מדבור וכעת בריאות האישה אנו מייצרות מרחבים לשינוי ואימפקט.


כדי לפתור את האתגרים הגדולים ולהנביט רעיונות נדרש תהליך משתף עם השחקנים השונים, דמוקרטיזציה של המידע ושותפי אתגר שנמצאים בשטח ומגדירים את הצרכים והאתגרים. באמצעות כלים של חשיבה חדשנית צריך להתחיל משלב זיהוי וזיקוק הבעיה המשך ברעיון לפתרון ועד לפיתוח שלו כמיזם .


תחום בריאות האישה סובל באופן היסטורי ממחסור במענים לאתגרים ולצרכים השונים של 51% מאוכלוסיית העולם. לצורך התמודדות עם האתגר החשוב הזה חברנו לשתי יזמיות נוספות ד"ר מיכל סלע וד"ר רונאל קלינגמן מייסדות NogaFem והקמנו את impact.51 הסטארט אפ סטודיו הראשון בעולם לבריאות האישה. המתודולוגיה שפיתחנו ב Think Creative להתמודדות עם אתגרים מורכבים ביחד עם המומחיות של מייסדות Nogafem תאפשר לנו להאיץ חדשנות סביב הנושאים הבוערים בבריאות האישה.


מוזמנים לקרוא את הכתבה על impact.51 והראיון אתנו כפי שהתפרסם ב startup studio insider:

https://www.startupstudios.com/post/impact-51-startup-studio10 views0 comments