Search
  • contact15540

משבר הקורונה כהזדמנות לאסטרטגיית צמיחה למערכת החינוךהתכנית ונייר ההמלצות שהכנו לקבינט הציבורי לחינוך, "משבר הקורונה כהזדמנות לאסטרטגית צמיחה למערכת החינוך", פורסם במסגרת נייר ההמלצות למדינת ישראל של המכון למחקרי בטחון לאומי (INSS) בהובלת רא"ל (מיל) גדי איינקוט והוצג למלל. מוזמנים לקרוא.אסטרטגיית צמיחה למערכת החינוך בעקבות משבר הקורונה
.pdf
Download PDF • 403KB
90 views0 comments