top of page
Search
  • Writer's picturecontact15540

חינוך 2030 - מפת דרכים לחינוך ולמידה בישראלתכנית העשור לחינוך במדינת ישראל, "חינוך 2030", גובשה ביוזמת הקבינט הציבורי לחינוך ובשיתוף עם מיכל שלם ועו"ד מיכל לבנטל אנדרסון מחברת Think Creative אשר הופקדו על הכנתה וכתיבתה.

חינוך 2030 (2)
.pdf
Download PDF • 4.14MB

תכנית "חינוך 2030" מתבססת על זיהוי שישה עוגנים מרכזיים בהם יש להשקיע בעשור הקרוב ומפרטת את דרכי הפעולה המרכזיות בכל אחד מהם על מנת לממש את הפוטנציאל האדיר של התלמידים בישראל ולשנות את הפרדיגמה : לומדים ללמוד, מנהיגי.ות החינוך, הזדמנות לכל ילד.ה, תעסוקה עתידית, למידה ויצירתיות, אקוסיסטם ("מערכת גומלין") תומך למידה.


התכנית נועדה להביא לקפיצת מדרגה של מערכת החינוך והלמידה במדינת ישראל ולהפוך אותה למערכת למידה איכותית בה התלמיד במרכז. התכנית עונה על הצורך בניסוח ובהטמעת מצפן מערכתי, אשר ישמש את המערכת והלומדים בה כמפת דרכים לעתיד טוב יותר ברמת החברה ולרווחה אישית ברמת הפרט.411 views0 comments

Recent Posts

See All

רוצות שינוי! הגיע הזמן לסגור את פערי המגדר בתעסוקה איכותית בכלל ובהייטק בפרט

רוצות שינוי! הגיע הזמן לסגור את פערי המגדר בתעסוקה איכותית בכלל ובהייטק בפרט. בעוד שההייטק הוא קטר הצמיחה המרכזי במשק הישראלי הרי שרק כשליש מסך כל המועסקים בהייטק הן נשים, ובמקצועות הליבה של הענף, מקצ

מהו המפתח להשתלבות בעולם התעסוקה החדש בעיני צמרת ההייטק? מהן התשתיות הנדרשות ?

מהו המפתח להשתלבות בעולם התעסוקה החדש בעיני צמרת ההייטק? מהן התשתיות הנדרשות ? במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בצבא, באקדמיה ? על כל אלו ועוד בכתבה שניה בסדרת הכתבות של הגיע זמן חינוך בעקבות המח

מהם כישורי המועמד\ת האידאלי\ת לעבודה בהייטק? מה מערכת החינוך יכולה לעשות כדי להכין את בוגריה?

מהם כישורי המועמד\ת האידאלי\ת לעבודה בהייטק? מה מערכת החינוך יכולה לעשות כדי להכין את בוגריה להשתלבות בתעסוקה איכותית? במקום לנחש Michal Shalem ו Michal Lebenthal Andreson הלכו לבדוק את התשובות לסוג

Kommentare


bottom of page